Chủ đề: Bé tập tô mầu

Mẹ mua cho quyển sách hồng
Tôm cầm màu vẽ tô cùng mầu luôn
Tô vẹt rồi dến bộ nông
Tô luôn chị Sóc màu den quá trời
Hết chim rồi dến vịt giời
Tôm tô mầu dỏ từ dầu tới chân

Mầy nài cũng vẽ là xong
Một vòng den dỏ là xong sách hồng.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Le Truc
  • 2 chủ đề | 
  • 35 trả lời
  tích lũy được 0 điểm
  1
 • quoc vu
  • 2 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 0 điểm
  2
 • Ted Bear
  • 0 chủ đề | 
  • 10 trả lời
  tích lũy được 0 điểm
  3
 • HongThu Nguyen
  • 5 chủ đề | 
  • 24 trả lời
  tích lũy được 0 điểm
  4
 • Nguyễn Thùy Linh
  • 2 chủ đề | 
  • 9 trả lời
  tích lũy được 0 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT