Chủ đề: Dành cho mẹ nào muốn con học bảng cửu chương

Học bảng cửu chương thông qua bài hát! Kính gởi quý vị phụ huynh có con em đang học lớp 2, 3! Học bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc trong cấp học này và là nền tảng cho việc học toán của các cháu kể cả khi đến lớn. Tiếp theo bài đăng “Học bảng cửu chương thông qua bài hát” ngày 10 tháng 3 (có giới thiệu các video cửu chương 5 và 6), tôi xin giới thiệu các Bảng nhân 2, nhân 4 và nhân 9 tại các link dưới đây :

Bảng nhân 2 : https://www.youtube.com/watch?v=VmMsLjjIlGM

Bảng nhân 4 : https://www.youtube.com/watch?v=ZGNmicZhnXw

Bảng nhân 5 : https://www.youtube.com/watch?v=qnqN9an1WBI

Bảng nhân 6: https://www.youtube.com/watch?v=C-ZQclQV9YY

Bảng nhân 9 : https://www.youtube.com/watch?v=ra4YlfR-mJY

Quý vị có thể tìm thấy văn bản tất cả các bài từ nhân 2 đến nhân 9 tại trang : https://www.facebook.com/pages/Song-Thi/213344105522587

Nguồn: Webtretho.com

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
  • Loan Thanh
    • 802 chủ đề | 
    • 32072 trả lời
    tích lũy được 17274 điểm
    1
  • Phạm Ngọc Ánh
    • 930 chủ đề | 
    • 10311 trả lời
    tích lũy được 14766 điểm
    2
  • Mẹ Suti
    • 987 chủ đề | 
    • 12490 trả lời
    tích lũy được 13472 điểm
    3
  • Kim Thoa Bui Thi
    • 801 chủ đề | 
    • 10132 trả lời
    tích lũy được 12118 điểm
    4
  • nguyễn thị thoan
    • 618 chủ đề | 
    • 15506 trả lời
    tích lũy được 11162 điểm
    5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT